top of page

Om raabygg

Raabygg takes you by the hand and leads you onto the varied paths of folk music from the inner villages of Agder. It's rough, fragile, danceable, and beautiful. The trio plays several instruments and offers exciting musical arrangements.

Tuva, Johanne and Sigrid have had the opportunity to meet many of the old heroes from inner Agder, south in Norway, also known as Raabyggelaget. They learnt tunes  and heard tales over tables with crocheted table cloths.

 

After five years together, Raabygg has gained a good reputation as a live band. They have played at a number of festivals and concerts, and also play for dancing whenever the opportunity arises.

The members of Raabygg are all active in different bands and projects. They are also solo performers and are strong carriers of their folk music traditions. Playing folk music together in a band, Raabygg share a love for the music, and all the myths and stories

that are conected to it.

Nevertheless, they are not afraid walk their own path when arranging and playing this music! Raabygg thinks this is one of the greatest things about folk music:

Being able to make your own footprints, while having generations after generations with a flair for hits in your back


Johanne Flottorp – Hardanger fiddle, vocals and percussion
Tuva Færden – Hardanger fiddle, vocals and lyre
Sigrid Kjetilsdotter Jore - vocals, zither and jew’s harp

Raabygg tek deg i handa og leier deg inn på den mangslungne stien av folkemusikk frå dei indre bygdene på Agder. Det er røft, vart, dansbart, og vakkert. Trioen trakterer fleire instrument og byr på spennande musikalske arrangement.

Johanne, Tuva og Sigrid har fått møte mange av dei gamle heltane frå indre Agder, også kjent som det gamle Raabyggelaget.  Dei har fått lære slåttar og skrøner over bord med skvalpande kaffikoppar og hekledukar.

 

Etter fem år saman har Raabygg opparbeida seg eit godt rykte som liveband. Dei har spelt på ei rad festivalar og enkeltkonsertar, og spelar til også til dans så fort dei har sjansen.

Raabygg består av tre dyktige musikarar som står støtt som soloutøvarar og tradisjonsberarar i tillegg til å ha fleire prosjekt og samarbeid med andre.  Når dei speler saman er kjærleiken stor for både musikken og historiene som høyrer til.

Samstundes er dei ikkje redde for å gå nye vegar i arrangementa sine! Raabygg meiner dette kanskje er noko av det beste med tradisjonsmusikken:

 

Det å kunne setje sitt eige avtrykkk, samstundes som ein har fleire generasjonar med teft for hits i ryggen.

 

Johanne Flottorp - hardingfele, song, perkusjon

Tuva Færden - hardingfele, song, lyre

Sigrid Kjetilsdotter Jore - song, harpeleik, munnharpe

About Raabygg

bottom of page